Fysiurgisk massage

Fysiurgisk massage – forebyggende, afhjælpende, behandlende


Fysiurgisk massage som en helhedsorienteret indsats. Vi tager udgangspunkt i kroppens anatomiske opbygning og fokuserer på at få bevægeapparatet til at fungere optimalt


Ved fysiurgisk massage arbejder vi med muskler, sener, led, ledbånd og bindevæv. Med faglig viden og erfaring benytter vi forskellige massageteknikker


Hvis du ønsker, vejleder vi desuden i udførelsen af øvelser, som kan forebygge og afhjælpe forskellige former for smerter og skader i muskler og led


Effekt


Fysiurgisk massagebehandling har en række gavnlige effekter, der forebygger og afhjælper f.eks. muskelinfiltrationer og muskelskader, spændt muskulatur, dårlig blodcirkulation, for lidt ilt og næringsstoffer i væv, manglende ledbevægelighed, smerter, ophobning af kroppens affaldsstoffer